viagra compare price walgreens
viagra canada
viagra pills canada
Order viagra online no membership overnight shipping
Buy perscription viagra online
generic viagra prices
Cheapest viagra online
viagra medication interactions

Mi a CIOFF?

Mi a CIOFF?
Mit csinálunk?
Eredményeink


Mi a CIOFF?

A CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folkart) 1970-ben alakult nemzetközi NGO szervezet, az UNESCO szakmai konzultatív szervezete. A CIOFF figyelembe veszi, hogy a folklór az emberiség egyetemes örökségének része, hogy a különböző népek és társadalmi csoportok közötti távolságok csökkentésének, valamint kulturális identitásuk érvényesítésének hatékony eszköze. Hangsúlyozza a folklór társadalmi, kulturális és politikai jelentőségét, szerepét a népek történelmében, helyét a jelenkor kultúrájában. Aláhúzza, hogy a folklór a kulturális örökség és az élő kultúra integráns része. Felismeri a folklór hagyományos formáinak rendkívül sebezhető voltát, és felismeri a veszélyt, hogy mindez elveszhet. Támogatja azon kezdeményezéseket, eseményeket, melyeket a CIOFF tagjai, illetve olyan civil szervezetek rendeznek, melyek tevékenysége, önként vállalt feladata a folklór megőrzése, a hagyományos kultúra védelme.

A CIOFF-nak 84 nemzeti tagszervezete van; 300 fesztivál szervezéséhez nyújt szervezési hátteret és erkölcsi támogatást szerte a világban. Koordinálja a tagszervezetei közötti nemzetközi cseréket, találkozókat, work-shopok, kiállítások, fesztiválok szervezését. Tevékenységében részt vesz 50 ezer amatőr művész és szervezeteinek programjainak szervezésében 60 ezer önkéntes dolgozik. Részt vesz az UNESCO programjainak mgvalósításában, konferenciákat, találkozókat szervez a folklór aktuális kérdéseiről. Együttműködik kormányokkal, nemzeti, nemzetközi, állami és más, területileg rokon civil szervezetekkel.
2004-ben Szövetségünk szervezésében Magyarországon rendeztük a CIOFF 3. World Folkloriada-t. (Világfesztivált)
Magyarország alapító tagja a szervezetnek, alakulásunktól, 1991-től Szövetségünk látja el az országos képviseletet. A hazai népművészeti mozgalmak szervezeteinek, rendezvényeinek, szakmai tapasztalatcseréinek, a terület teljes nemzetközi együttműködésének hátterét Szövetségünk biztosítja.

Mit csinálunk?
Szövetségünk a nemzetközi együttműködés keretében az alábbi feladatokat végzi:


Adminisztratív feladatok:

Tagszervezetek körében végzett tevékenység:

Rendezvényeink koncepcióját és programjait a nemzetközi ajánlások figyelembevételével 2 gondolatkör köré szervezzük.
Az ENSZ ajánlása: Békés és erőszakmentes életet a gyerekeknek! (Decade for the Culture of peace and Non-violence for children!) és a UNESCO Egyezmény a Szellemi kulturális örökség védelméről.

Eredményeink:
Szövetségünk közel 20 éves működésével jelentős nemzetközi elismerést vívott ki. Szervezetünk működése, kiváló hazai rendezvényeink, kiutazó csoportjaink színvonala, szakembereink felkészültsége mind-mind hozzájárul Magyarország nemzetközi megismeréséhez és elismeréséhez.
A civil kapcsolatok, a hasonló érdeklődésűek együttműködése sok esetben hatásosabb ország propaganda, mint a hivatalos diplomácia.
Magyarországra érkező partnereink nem csak országunk kulturális kínálatának sokszínűségét tapasztalják, hanem az általunk saját költségén érkező vendég jelentős fogyasztó is.
Programjaink hozzájárulnak a turisztikai kínálatát bővítéséhez.
Az együttműködés mely a szervezetek közötti közvetlen, baráti kapcsolatokra épül, egymás kultúrájának megismerésével nyitottá, befogadóbbá és toleránsabbá tesz.
Hozzájárul a különböző országok civil működési modelljeinek megismertetéséhez.

Az együttműködés legnagyobb – pénzben és programban nem mérhető - eredménye azonban az, amit a nemzetközi kapcsolatok által, mentalitásban, magatartásban, gondolkodásmódban, szervezettségben, tapasztalatban magunkkal hozunk.


viagra compare price walgreens
viagra canada
viagra pills canada
Order viagra online no membership overnight shipping
Buy perscription viagra online
generic viagra prices
Cheapest viagra online
viagra medication interactions
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége
Cím: 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 6
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 22.
Tel/Fax:
+36-1-201-7931
Adószám: 18034051-1-41